20 вересня 2019 року

Безоплатна правова допомога

/Files/images/правова допомога.jpg

/Files/images/правова допомога-3.jpg

/Files/images/правова допомога-2.jpg

/Files/images/правова допомога-4.jpg

Безоплатна вторинна правова допомога, яка включає такі види правових послуг:

  • Захист;
  • Здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  • Складання документів процесуального характеру (позовні заяви, клопотання, скарги, тощо)

надається:

1) особам, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників.;

2) інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників;

3) законним представникам дітей-сиріт, дітям, позбавлених батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

4) особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

5) ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6) особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

7) особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

8) особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

9) опікунам або піклувальникам осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

10) особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законним представникам;

11) особам, реабілітованих відповідно до законодавства.

Для підтвердження відповідного статусу та отримання безоплатної вторинної правової допомоги особа, яка підпадає до визначених законодавством категорій повинна пред’явити до місцевого центру/бюро наступні документи:

1) особам, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за формою, встановленою у Додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованим у Мін’юсті 6 жовтня 2006 року за №1098/12972. Зазначена довідка видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги. Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою допомогою, є суб’єктом права на неї.

У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:

● довідка про склад сім'ї;

● довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;

● довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати – у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;

● довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби – у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб.

2) інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

● довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

3) законним представникам дітей-сиріт, дітям, позбавлених батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

● реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім'ї (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) (за наявності);

● рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

●заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

4) особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

● довідка про звернення за захистом в Україні;

● рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

5) ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● посвідчення встановленого зразка;

6) особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● посвідчення встановленого зразка;

● посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання – у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

7) особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

8) особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

9) опікунам або піклувальникам осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

● рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

● копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

10) особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законним представникам:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) – у разі наявності;

● копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

11) особам, реабілітованих відповідно до законодавства:

● паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

● посвідчення про право на пільги реабілітованих.


23 березня 2015 року

Комунальний заклад "Зміївська ЦБС"

Комунальний заклад «Зміївська централізована бібліотечна система» отримує періодичні видання загального спрямування, що вміщують рубрики на правову тематику – «Вісті Зміївщини», «Зміївський кур’єр» «Слобідський край», «Ваш домашній адвокат», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Пенсійний кур’єр».

Детальніше


23 березня 2015 року

Комсомольська міська бібліотека

З метою формування правової культури серед учнівської молоді в рамках Тижня права з 23.03 по 27.03.2015 року на базі Комсомольської міської бібліотеки 26 березня було проведено виховну годину «Уроки права – уроки життя». Бібліотекар І категорії Олена Сєрік провела екскурс в історію права, як науки «Мудрість прадавніх – про право, закон».

Детальніше


Тиждень правових знань

з 19.05.2014 по 25.05.2014 року

З метою реалізації Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.01 № 992/2001 в бібліотеках Зміївської ЦБС було проведено Тиждень правових знань (19.05.2014 по 25.05.2014).

До складу мережі бібліотек Зміївської ЦБС входить 35 бібліотек.

Комунальний заклад «Зміївська централізована бібліотечна система» отримує такі періодичні видання загального спрямування, що вміщують рубрики на правову тематику – «Вісті Зміївщини», «Слобідський край», «Ваш домашній адвокат», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Вісник Чорнобиля», «Чернобыльский звон», «Пенсійний кур’єр», «Законодавство в бібліотеці» - щомісячний нормативний журнал, який видається ТОВ «Українським інститутом нормативної інформації» з 2013 року, складається із двох частин: друкованої і електронної.

В читальному залі Комунального закладу «Зміївська ЦБС» організована і постійно поповнюється книжкова виставка «Правова освіта населення - запорука правової держави». Розділи виставки: «Конституція – основа державності», «Право – мистецтво добра і справедливості «Читач запитує – юрист відповідає». Також в бібліотеці ведеться і постійно поповнюється з періодичних видань тематична папка «Юридична консультація». 19 травня 2014 року в читальному залі для масового читача Комунального закладу «Зміївська ЦБС» була проведена лекція «Державна реєстрація прав на підставі рішення суду», яку провів в.о. начальника реєстраційної служби Зміївського управління юстиції Акмаєв А.В.

В рамках здійснення комплексу профілактичних заходів щодо недопущення правопорушень серед неповнолітніх, в приміщенні Зміївської центральної дитячої бібліотеки відбулася зустріч працівників кримінальної міліції у справах дітей Зміївського РВ, працівників Зміївського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, служби у справах дітей та представників духовенства з учнями 7-9 класів Зміївського навчально-виховного комплексу №1. Зустріч відбулася у березні 2014 року. (див. додаток)

На юнацькому абонементі Комунального закладу «Зміївська ЦБС» експонується та постійно оновлюється розгорнута постійно діюча книжкова виставка «Стабільна молодь – стабільна держава».

22 травня на базі Комсомольської міської бібліотеки відбулася правознавча година «Читач запитує – юристи відповідають». Юристи Юдічев Л.В., Марена О.О., Болгаров В.В., до речі всі активні читачі бібліотеки, постійно діє інформаційний куточок «Вивчаємо Закони нашої держави»

«Правова швидка допомога» Година корисних порад, під такою назвою для молоді пройшов захід в Борівській сільській бібліотеці. Лиманська сільська бібліотека для масового читача підготувала і провела правознавчу бесіду «Держава – це ми», Шелудківська сільська бібліотека провела годину спілкування «Що треба знати про Право і Закон?».

Спільно з Зміївською районною організацією ветеранів та ветеранськими організаціями по району в усіх бібліотеках Зміївської ЦБС з 5 по 9 травня 2014 року пройшли інформаційно-правові заходи під гаслом «Пам'ять героям воїнської слави».

Користується попитом серед читачів бібліотеки безкоштовний доступ до Інтернету, який з 2012 року надають бібліотеки (Зміївська центральна та дитяча бібліотеки, Геніївська, Соколівська та Шелудьківська сільські бібліотеки) завдяки перемозі у програмі «Бібліоміст». Інтернет є першою і єдиною безкоштовною точкою доступу до Всесвітньої мережі Інтернет. Це величезний крок в плані доступу різних верств населення до різноманітної інформації, в тому числі дає змогу оперативно вивчати і використовувати правову інформацію. Функціонування центру є вдалим доповненням до традиційної бібліотечної діяльності, і дає можливість бібліотеці відповідати сучасним вимогам інформаційного суспільства. Деякі бібліотеки – філії отримали можливість значно повніше задовольняти читачів, використовуючи базу: «Ліга. Закон», «Нормативні акти України», «Законодавство України».

25 травня 2014 року відбудуться позачергові вибори Президента України. Великим попитом у читачів користується тематична викладка «Пам’ятка Виборця» (витяги з законодавства України), яка організована в кожній бібліотеці бібліотечної системи.

Успішно використовується започаткована управлінням юстиції електронна версія правоосвітньої рубрики у формі «Запитання –Відповіді» під назвою «Правова консультація». До інформування в цій рубриці надаються відповіді на запитання фахівцями юристами правозахисних установ району. Найпоширенішими питаннями, з якими звертаються є питання цивільного права (оскарження рішень місцевого суду), питання пенсійного законодавства (виконання УПФУ судових рішень, соціальний захист громадян, які відносяться до категорії «діти війни»), адміністративного права (оскарження неправомірних дій посадових осіб органів влади, правомірність дій працівників ДАІ під час складання протоколів про адміністративні правопорушення), питання спадкового права (оформлення спадщини, складання заповіту), житлового права, та інші питання правового характеру.

Також було розповсюджено по всіх бібліотеках Зміївської ЦБС методичні матеріали розроблені управлінням юстиції на теми; Законодавство України про захист прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у світлі її міжнародних зобов’язань; Що варто знати про договір довічного утримання (догляду) та методичні матеріали розроблені державним нотаріусом «Порядок оформлення спадщини» і розроблені начальником відділу ДРАЦС «Порядок розірвання шлюбу».

Широко висвітлюємо в інформаційній діяльності методичні матеріали надіслані Програмою сприяння Парламенту ІІ - для учасників Мережі Пунктів Доступу Громадян до інформації органів державної влади, серед них книга «Влада і суспільство:діалог через громадські ради», «Законотворчість: коментар до змін у регламенті Верховної Ради України», «Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів» [засідання «круглого столу»], «Здійснення конвенції організації націй проти корупції – оцінка громадянського суспільства» [засідання «круглого столу»], науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ін.

З метою висвітлення законодавчих питань в сфері культури, на допомогу бібліотечному фахівцю підготовлено вебліографічний список корисних посилань на сайти бібліотек Харківської області, обласних закладів культури та бібліотечних асоціацій.

Для більш детального ознайомлення з фондом правової літератури дивіться розділи 67 «Держава і право» в книжковому фонді відділів абонементу, юнацького абонементу та читального залу.

Держава. Людина. Право

Найважливішим завданням є формування майбутнього країни, виховання вільних, відповідальних людей, гідних громадян своєї держави. Визначальною характеристикою громадської зрілості є розвинена правосвідомість – усвідомлення особою своїх прав, свобод, обов’язків, позитивне ставлення до закону, до держави. Тому одним із головних напрямків сучасної бібліотеки поряд із сім’єю, школою та іншими соціальними інститутами суспільства є правове виховання населення.

Свою практичну роботу із виховання правової культури Зміївська центральна бібліотека починає перш за все з комплектування бібліотечного фонду відповідною літературою. Починаючи з 2010 року фонд бібліотеки значно оновлено і складає близько 1000 примірників розділу «Держава і право». Це найголовніші законодавчі акти, що створюють правове поле нашої держави. Конституція України, Конституційне право, Громадянство, Державна мова, Аграрне законодавство, військова служба, господарське законодавство, депутатська діяльність, віросповідання, житлове законодавство, законодавство про культуру, законодавство про освіту, охорона здоров’я, земельне законодавство, кримінальне законодавство, митне законодавство, наукова діяльність, податкове законодавство, правоохоронна діяльність, сімейне законодавство, трудове законодавство, соціальний захист, фінансове законодавство, цивільне законодавство, пенсійне забезпечення, пожежна безпека та інше. Це Кодекси України, зокрема податковий кодекс України, К., 2011р., Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, Укази та розпорядження, також підручники по державі та праву, серед них «Цивільна безпека» Михайлюк В.О. - К., 2008 р., Мягченко О.П. «Безпека життєдіяльності та суспільства» - К., 2010; Здобуття Незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення. У 2 т. – Житомир : Рута, 2011. – 752 с. та інша література юридичного характеру.

Користування юридичною літературою гарантує обізнаність і компетентність у розв’язанні різних правових питань.

Із періодичних видань бібліотека одержує: «Відомості Верховної Ради», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Ваш домашній адвокат», «Пенсійний вісник», «Чорнобыльский звон», «Юридическая консультация», «Праця і зарплата».

Також правові питання висвітлюються переважно у всіх періодичних виданнях, які одержує бібліотека і які користуються попитом серед користувачів бібліотеки: «Світ молоді», «Слобідський край». «Аргументи і факти», «Харьковские известия», «Селянська газета», «Комсомольская правда в Украине», «Новини і сенсації», «Вісті Зміївщини» та ін.

Правове виховання – формування правової культури – це прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, Гімну). В бібліотеці діє постійний куточок державної символіки «Нема ціни святині дорогій».

В читальному залі організована і постійно поповнюється книжкова виставка «Правова освіта населення - запорука правової держави». Розділи виставки: «Конституція – основа державності», «Право – мистецтво добра і справедливості «Читач запитує – юрист відповідає».

Також в бібліотеці ведеться і постійно поповнюється з періодичних видань тематична папка «Юридична консультація».

З метою поглибити знання про права і обов’язки громадянина України для користувачів юнацького абонементу постійно діє виставка-огляд «Свідома молодь – стабільна держава».

З січня мiсяця 2012 року в Інтернет - центрі центральної бібліотеки діє Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади (Мережа ПДГ).

Пункт доступу громадян (ПДГ) - це iнформацiйний центр у бібліотеці, де громадяни мають можливість отримувати необхідну інформацію про діяльність органів державної влади (з електронних джерел у т. ч.) та дізнатись, яким чином можна долучитись до процесу законотворення та впливати на процес прийняття державних рішень.

Тут кожен користувач може познайомитися зi змістом потрібного закону чи постанови, одержати інформацію щодо державних установ, політичних партій, громадських організацій, вирішувати життєво необхiднi питання безпосередньо в бібліотеці.

Переваги, що з'явилися в бібліотеці зi створенням ПДГ досить швидко стали відчутними для користувачів. Тепер вони можуть отримати корисну для себе упорядковану інформацію, яку при потребі можуть скопіювати на електронний носій.

Нещодавно бібліотеки нашої системи стали фiналiстами II раунду конкурсу «Органiзацiя нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках програми «Бiблiомiст», започаткованої в Українi фондом Бiлла i Мелiнди Гейтс.

Широко висвітлюємо в інформаційній діяльності методичні матеріали надіслані Програмою сприяння Парламенту ІІ - для учасників Мережі Пунктів Доступу Громадян до інформації органів державної влади, серед них книга «Влада і суспільство:діалог через громадські ради» (2011), «Законотворчість: коментар до змін у регламенті Верховної Ради України (2010)», «Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів» [засідання «круглого столу»] (2011), «Здійснення конвенції організації націй проти корупції – оцінка громадянського суспільства» [засідання «круглого столу»] (2011), науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (2012) та ін.

З метою висвітлення законодавчих питань, на допомогу бібліотекарям та користувачам бібліотеки підготовлено вебліографічний список корисних посилань на сайтидержавних органiв влади України і світу «Інформаційно-правові ресурси»

Для більш детального ознайомлення з фондом правової літератури дивіться розділи 67 «Держава і право» в книжковому фонді відділів абонементу, юнацького абонементу та читального залу.

Впродовж чотирьох років Зміївська ЦБС тісно співпрацює з Зміївським районним управлінням юстиції. Великий інтерес серед бібліотечної громади викликало висвітлення правових питань, які виникли при зустрічі з начальником Зміївського районного управління юстиції Зубко Ольгою Іванівною в жовтні 2011 р. на нараді бібліотечних працівників району. Під час проведення Європейського тижня місцевої демократії в Зміївському районі спільно з відділом управління юстиції в Зміївській центральній бібліотеці відбувся круглий стіл «Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини?».

Відповідно до рекомендацій Зміївської районної МКМР від 28 вересня 2011 року щодо організації роботи по мережі бібліотек, надано перелік найбільш актуальних питань щодо надання правового роз’яснення для розповсюдження по мережі бібліотек Зміївської ЦБС.

1. Пільги працівникам культури при оплаті комунальних послуг?

2. Оформлення опікунства

3. Трудові права неповнолітніх

4. Гарантовані пільги ліквідаторам на Чорнобильській АЕС

5. Пенсійне забезпечення. Пенсійна реформа, перерахунок пенсій

6. Права матерів, що мають неповнолітніх дітей при скороченні штату

7. Права дітей на житло батьків

8. Визнання дійсним усний договір

9. Розміри витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ

10. Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність

11. Гарантовані пільги


Кiлькiсть переглядiв: 934

Фотогалерея

Дата останньої зміни 30 Квітня 2023

Цей сайт безкоштовний!