/Files/images/Бібліоміст.jpg

Інтернет-центр створений в бібліотеці завдяки перемозі у конкурсі в рамках міжнародної програми"Бібліоміст".

"Бібліоміст» - таку назву отримав в Україні проект благодійного Фонду Білла та Мелінди Гейтс «Глобальні бібліотеки» (http://bibliomist.org/). Партнером фонду виступає громадська організація IREX.

IREX - це міжнародна неприбуткова організація, яка впроваджує лідерські та інноваційні програми, націлені на покращення якості освіти, зміцнення незалежних ЗМІ та підтримку розвитку громадянського суспільства. Організація заснована 1968 року, її діяльність охоплює понад 50 країн світу. У сфері надання вільного доступу до комп’ютерних технологій IREX працює вже 15 років. Фундація Білла та Мелінди Гейтс обрала IREX для планування програми, що забезпечуватиме доступ громадян України до комп’ютерів та мережі Інтернет в публічних бібліотеках.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР

Комунальний заклад «ЦБС Зміївського району»

1. Загальні положення.

1.1. Інтернет-центр є структурним підрозділом відділу обслуговування, який створений з метою забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до мережі Інтернет.

Інтернет-центр функціонує завдяки гранту наданого програмою «Бібліоміст» в Україні.

У своїй діяльності Інтернет-центр керується Конституцією України, Законом України «Про внесення змін до Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (№928/2000 від 31.07.2000р.), іншими законодавчими документами, наказами і розпорядженнями Міністерства культури і мистецтв, обласного управління культури, цим положенням, планами роботи бібліотеки та Інтернет-центру.

2. Завдання і зміст роботи Інтернет-центру

2.1. Основними завданнями Інтернет-центру є:

- забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет користувачів бібліотеки;

- розширення сфери інформаційних послуг бібліотеки;

- організація архівів електронних публікацій.

2.2. Згідно з вище викладеними завданнями Інтернет-центр:

- обслуговує різні категорії користувачів, незалежно від політичних переконань і віросповідань;

- обслуговує користувачів згідно Правил користування Інтернет-центром;

- забезпечує користування Інтернетом на безкоштовній основі;

- організовує навчання користувачів і бібліотечних працівників роботі з комп’ютером і в мережі Інтернет;

- надає консультативну допомогу користувачам;

- проводить самостійно або з іншими відділами соціологічні дослідження щодо якості надання Інтернет-послуг, результати яких впроваджує в практику роботи;

- узагальнює інформацію про незадоволений попит, дані про інтенсивність використання;

- веде облік роботи користувачів;

- готує вебліографічні списки та роздатковий матеріал для користувачів;

- підбирає матеріал, розробляє, публікує в Інтернеті та регулярно оновлює веб-сторінку бібліотеки.

3. Управління Інтернет-центром.

Інтернет-центром керує провідний бібліотекар, який призначається наказом директора ЦРБ.

Завідуючий центром підпорядкований безпосередньо директору ЦРБ.

Завідуючий інтернет-центром організовує всю роботу центру.

Несе персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням. У разі відсутності завідуючого (лікарняний, відрядження, відпустка) вся робота Інтернет-центру покладається на працівників відділу обслуговування бібліотеки та регламентується відповідно до узгодженого графіку, затвердженого директором бібліотеки. Робота центру будується на основі плану, затвердженого директором ЦРБ.

Завідувач Інтернет-центром має право

- виносити на розгляд ради при директорі проблемні питання своєї роботи;

- висвітлювати в засобах масової інформації різноманітні питання про свою діяльність, знайомитися з досвідом роботи інших бібліотек держави та за кордоном .

3.6. Режим роботи Інтернет-центру визначається і затверджується директором.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ

Комунального закладу «ЦБС Зміївського району»

Наш Інтернет-центр створено з метою надання кожному користувачу бібліотеки можливості вільного безкоштовного доступу до світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Internet за підтримки програми «Бібліоміст»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ресурси та послуги Інтернету є доповненням фонду нашої бібліотеки надаються читачам бібліотеки виключно у вигляді доступу до Інтернету через чотири робочі станції Інтернет-центру бібліотеки.

1.2. Бібліотека не несе відповідальність за якість, зміст та форму ресурсів, по яких читач звернувся чи отримав з Інтернету, використовуючи робочу станцію Інтернет-центру бібліотеки.

1.3. Штат бібліотеки не має можливості надати читачу глибоких знань та вмінь у користуванні Інтернетом або персональним комп’ютером, але може надавати пропозиції з пошуку або відповіді на конкретні питання, безпосередньо пов’язані з особливостями використання доступу до Інтернету через робочі станції Інтернет-центру бібліотеки.

1.4. ДОСТУП В ІНТЕРНЕТ за допомогою робочих станцій Інтернет-центру бібліотеки Є ПРИВІЛЕЄМ ЧИТАЧА БІБЛІОТЕКИ, А НЕ ЙОГО ПРАВОМ . Порушення Правил користування Інтернет-центром бібліотеки, зафіксоване персоналом бібліотеки, є достатньою підставою ДЛЯ ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ДАНОГО ПРИВІЛЕЮ.

1.5 За одним ПК може знаходитись тільки один користувач.

2. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

2.1. Перед початком роботи в Інтернет-центрі користувач повинен ознайомитись з Правилами користування.

2.2. Бібліотека вимагає від читача дотримання чинних Правил користування Інтернетом в бібліотеці, толерантності в поведінці, добровільного обмеження споживання ресурсів Інтернет-центру мінімальним необхідним рівнем, толерантності в поведінці щодо інших читачів та електронного співтовариства Інтернету.

2.3. Робота в мережі Інтернет проводиться за попереднім записом або дзвінком по телефону 3-11-67 з розрахунку використання Інтернет-центру максимум ОДНА ГОДИНА НА ДОБУ. При наявності вільного місця є можливість використати додаткову годину без попереднього запису.

2.4.При записі до Інтернет-центру користувачу необхідно мати при собі паспорт або інший документ підтверджуючий дану особу. Він повинен обов’язково зареєструватися в Інтернет-центрі і отримати дозвіл на роботу у консультанта центру.

2.5. В Інтернет-центрі надається можливість безкоштовного використання мережі Інтернет лише для: самостійного пошуку наукової та учбової інформації, тобто для навчання та підвищення професійного рівня.

2.6. Дбайливо ставитись до майна, технічного і програмного забезпечення Інтернет-центру.

2.7. Повідомляти консультанта про порушення, що виникли під час роботи, а не самостійно ліквідувати пошкодження в роботі комп’ютера.

3. ПРАВА КОРИСТУВАЧА.

3.1. Користувачем безкоштовного Інтернет-центру може стати кожний користувач бібліотеки незалежно від місця проживання, освіти, соціального стану.

3.2. Користувач має право використовувати довідкову і спеціальну літературу безкоштовно з фонду Інтернет-центру.

3.3. Має право використовувати Інтернет-центр для доступу до інформаційних ресурсів.

3.4. Брати участь в презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, екскурсіях та інше в мережі Інтернет за окремим планом роботи центру.

3.5. Приймати участь в волонтерській діяльності при Інтернет-центрі.

3.6. Стати спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет-центру.

3.7. Копіювати інформацію з Інтернету з дозволу працівника центру.

3.8. Інтернет-центр обслуговує користувачів з 10-00 до 17-00 год.

3.9. Заздалегідь повідомляти працівника Інтернет-центру про відмовлення від роботи у виділений час.

3.10. У разі збою технічного характеру під час роботи в Інтернет-центрі відвідувачу надається інший час для користування Інтернетом.

3.11. Має право на запізнення не більше 15 хв. від визначеного часу.

КОРИСТУВАЧАМ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ ЗАБОРОНЕНО:

4.1.Використовувати комп’ютер на потреби не зазначені Правилами.

4.2.Псувати обладнання

4.3.Комерційне використання Інтернету: продаж, купівля, рекламування товарів і послуг, тощо.

4.4.Внесення змін в комп’ютерне обладнання чи програмне забезпечення.

4.5.Пошкодження та крадіжка комп’ютерного обладнання та іншого майна Інтернет-центру, а тому відвідування Інтернет-центру не дозволяється у верхньому одязі з будь-якими сумками та іншими великогабаритними речами.

4.6. Відвідування Інтернет-центру з домашніми тваринами, заходити в Інтернет центр в нетверезому та неохайному вигляді.

4.7. Неправомірно «скачувати» і використовувати ліцензію на програмне забезпечення, порушувати закони копірайту.

4.8. ПОРУШУВАТИ ДІЛОВИЙ РИТМ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ: голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів.

4.9. Не приносити з собою продукти харчування і напої.

4.10. Переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту, пропагують насилля над особистістю.

4.11. Перешкоджати роботі інших користувачів, використовуючи велику кількість ресурсів системи, включати або перезавантажувати комп’ютер.

4.12. Самостійна заміна заставок на екрані комп’ютера. ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗАБОРОНИТИ ВІДВІДУВАЧУ КОРИСТУВАТИСЯ ІНТЕРНЕТОМ до 6 місяців.

Адміністрація бібліотеки попереджає: за навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Користувачі, які пошкодили обладнання Інтернет-центру, несуть кримінальну, адміністративну і матеріальну відповідальність згідно з законами України.

Користувачі, які нанесли Інтернет-центру матеріальні збитки, виключаються з числа користувачів бібліотеки без права повторного запису.

Основні правила безпечної роботи з ПК

Приступаючи до роботи зПК,необхідно завжди пам'ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп'ютером.

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це в конструкції блоків комп'ютера, міжблочних з'єднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом. Однак в практичній роботі можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків і зберегти здоров'я, але й гарантує збереження апаратури.

Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним струмом, спричинити загоряння апаратури. Через це суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів;

порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків, намагатись самостійно усунути виявлену несправність в роботі апаратури; класти на апаратуру сторонні предмети; працювати на комп'ютері у вологій одежі і з вологими руками.

В разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або самовільного вимкнення апаратури треба негайно повідомити про це працівника бібліотеки. Робота на комп'ютері потребує постійної уваги, чітких дій і самоконтролю. Через це на комп'ютері не можна працювати при недостатньому освітленні, високому рівні шуму. Під час роботи на комп'ютері НЕОБХІДНО:

- суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури;

- працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без потреби або навмання;

Під час роботи комп'ютера електронно-променева трубка дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі близько від екрана руйнівно діє на зір, викликає втому і знижує працездатність. Через це треба працювати на відстані 60-70 см від екрана, дотримуватись правильної постави, не сутулячись і не нахиляючись. Пам'ятайте, що тривала робота на комп'ютері призводить до перенапруження зору!

Кiлькiсть переглядiв: 639

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.