Клуби та об'єднання за інтересами

Клуби та об'єднання, за інтересами - одна із найбільш вдалих форм диференційованої роботи з різними групами читачів по задоволенню їх читацьких потреб. Вони можуть стати логіч­ним продовженням індивідуальної роботи з читачами.

Клуб створюється для спілкування людей, що мають єдину мету, завдання, інтереси, для обміну думками, удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, літератури, людської ді­яльності, сприяє становленню особистості. Об'єднання - той же клуб, тільки з розвинутою структурою /секціями/.

Літературно-музична вітальня "Книга і музика" організована на базі відділу обслуговування Зміївської центральної бібліотеки для читачів старшого шкільного віку та молоді. Керує роботою Вітальні бібліотекар І категорії читального залу Валентина Максименко. Членом клубу може стати кожен читач бібліотеки або кожен бажаючий учень загальноосвітніх шкіл м. Змієва. Засідання Вітальні відбуваються 9 раз на рік.

Положення (Статут)

Літературно-музичної вітальні «Книга і музика»

Девіз: "Простір для нових ідей

і творчості завжди знайдеться

де мешкають життя і воля"

м. Булгаков

1. Загальні положення

1.1 Літературно-музична вітальня «Книга і музика» створена у 1990 році на базі Зміївська центральної бібліотеки та об’єднує на добровільних засадах осіб, що беруть активну участь у суспільно-політичному житті з метою спілкування, поповнення естетичних знань, розширення знань про все, що хвилює сучасних людей, виховання молоді у дусі національних цінностей. Вітальня «Книга і музика» працює на добровільній основі за чітко визначеним планом роботи.

1.2 В основі Вітальні є вивчення історії рідного краю, його культур», мови та мистецтва, ознайомлення з життям та творчістю відомих письменників, художників та композиторів України та Зміївщини.

1.3 Вищим органом самоврядування в Вітальні є Рада вітальні.

1.4 Вітальня має сформовану групу, яка проводить масові заходи.

1.5 Форми роботи різноманітні: бесіди, інформаційні години, літературні вечори, диспути, бесіди-діалоги, бліц-вікторини та ін.

2. Мета Вітальні

2.1Розповсюджувати культурні та духовні, моральні та естетичні цінності.

2.2Дотримуватись принципів демократії при спілкуванні.

2.3Впроваджувати загальнонаціональні традиції, обряди, звичаї

2.4Об’єднувати моральний, інтелектуальний, естетичний потенціал своїх членів та захист їхніх прав і свобод.

2.5Сприяти національно-патріотичній свідомості членів Вітальні.

2.6Формувати всебічно та гармонійно розвинену особистість.

2.7Виховувати шанобливе ставлення до культурних та духовних цінностей українського народу та народів інших національностей, що проживають на території України та за її межами.

3. Завдання Вітальні

3.1Розширювати кругозір, поглиблювати знання з питань літератури,
мистецтва та музики, пізнання подій культурного життя України та
Змїївщини.

3.2Навчитись мистецтву вести діалог.

3.3Розвивати здібності відстоювати свою думку.

3.4Віднести турботу та милосердя до головних духовних цінностей.

3.5Вважати дружбу і товаришування запорукою відносин між членами
Вітальні.

3.6Забезпечити захист прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.

3.7Формувати культуру мовлення та поведінку, художньо-естетичні смаки.

3.8 Висвітлювати діяльність Вітальні засобами масової інформації
(телебачення, періодичні видання, веб-сайт бібліотеки).

4. Принципи взаємовідносин у Вітальні

4.1 Демократичність.

4.2 Відповідальність.

4.3 Індивідуальність.

4.4.Добровільність.

4.5 Цілеспрямованість.

4.6 Рівноправність.

5. Види діяльності Вітальні

5.1 Співпрацювати з відомими людьми нашого краю та іншими бібліотеками міста у підготовці та проведенні культурно-просвітницьких заходів і в розробці та впровадженні творчих, соціальних та інших молодіжних програм.

5.2 Вести активну пропаганду новинок літератури та періодичної преси.

6. Членство у Вітальні

6.1 Членом клубу може бути людина, яка прагне до самовдосконалення, саморозвитку.

6.2 Членство в клубі здійснюється на засадах добровільності, толерантності та виконання статутних положень.

7. Права та обов’язки членів Вітальні

7.1Члени Вітальні зобов’язані

7.1.1 Дотримуватись положень даного Статуту.

7.1.2 Сприяти реалізації цілей Вітальні.

7.1.3 Регулярно відвідувати засідання, брати активну участь у підготовці та проведенні заходів.

7.1.4 Виконувати доручення Ради Вітальні.

7.1.5 Працювати над власною самоосвітою та самовдосконаленням, реалізацією власних потенційних пізнавальних можливостей.

7.1.6 Поважати ціннісно-світоглядні засади, права та інтереси членів Вітальні..

7.1.7 Дотримуватись норм моралі, високої культури у спілкуванні з колегами, керівниками, викладачами.

7.2 Члени Вітальні мають право:

7.2.1 Брати участь у всіх засіданнях Вітальні та Ради Вітальні.

7.2.2 Демократично спілкуватися, захищати свою позицію.

7.2.3 Виступати на засіданнях Вітальні з оглядами, обміном думок.

7.2.4 Брати участь у складанні та обговоренні плану роботи Вітальні.

7.2.5 Вносити пропозиції щодо діяльності Вітальні, вдосконалення форм і методів її роботи.

7.2.6 Обирати й бути обраним до керівних органів Вітальні.

7.3 Членство може бути припинене:

7.3.1 Добровільно за усним попередженням.

7.3.2 Шляхом виключення за рішенням Загальних зборів Вітальні:

- за порушення (невиконання) умов статуту про діяльність Вітальні, рішень керівництва;

- за дії чи поведінку, яка дискредитує Вітальню.

7.3.3 Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів Вітальні.

7.3.4 Членство в Вітальні не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

8. Організаційна структура Вітальні та керівні органи

8.1 Вітальня має свій регламент діяльності.

8.2 До складу Вітальні входять учні ліцею №1 та ЗОШ №2, вчителі та студентська молодь.

8.3 Для організації роботи Вітальні обирається актив - це Голова і Актив Вітальні.

8.4Найвищим керівним органом Вітальні є Загальні збори (зустріч активу Вітальні і постійної групи для обговорення реалізації певних програм чи вирішення організаційних питань), які відбуваються один раз на квартал. Ініціювати позачергові збори можуть 2/3 загального чис1Т& членів Вітальні.

8.5Повноваження Загальних зборів:

8.5.1 Визначати основні напрямки діяльності: розглядати усі питання, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності Вітальні.

8.5.2 Укомплектовувати склад Вітальні.

8.5.3 Приймати нових членів до Вітальні чи виключати існуючих зі свого складу.

8.5.4 Вирішувати інші питання діяльності.

8.5.5 Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання членами Вітальні.

8.6 Повноваження членів Вітальні:

8.6.1 Члени Вітальні повинні планувати і організовувати роботу Вітальні.

8.6.2 Зміни і доповнення до Статуту можуть бути запропоновані членами Вітальні.

8.6.3 Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до Статуту Вітальні.

Затверджено на засіданні

науково-методичної ради

від 11 березня 2013 року

(протокол № 1)

Програма літературно-музичної вітальні
«Книга і музика» на 2018 рік

Січень: Інформаційні година «Провісник волі, літератор доби» (до 80-річчя від дня народження В. Стуса)

Лютий: Літературна світлиця «Мова - духовний скарб нації» (до Міжнародного дня рідної мови)

Березень: Зустріч з мистецтвом «Поезії, ти слово чарівне» ( До дня поезії)

Квітень: Літературна візитка «Гуморист із перцем» ( До 110-річчя від дня народження С. І. Олійника.) – укр. поета, гумориста, сатирика.

Травень: День вишиванки «В руках майстрів народжується диво»

Вересень: Тиждень бібліотек «Вшановуєм бібліотечний хист – бібліотечну мудрість, працю, вміння» (До Всеукраїнського Дня бібліотек)

Жовтень: Огляд творчості «Майстри пензля» (Огляд творчості місцевих художників) До Дня художника

Листопад: Літературне рандеву «Поетичні новини Зміївщини»

Грудень: Літературний портрет «Журба і радість Олександра Олеся» (до 140-річчя від дня народження)

Любительське об'єднання "ПАМ'ЯТЬ"

Любительське об'єднання "Пам'ять" об'єднує людей, що потепіли від наслідків аварії на ЧАЕС. Створений на базі читального залу центральної бібліотеки. Керує об'днанням Адамович Людмила Олександрівна, бібліотекар І категорії центральної бібліотеки, переселенка із зони відчудження, голова районної спілки "Союз Чорнобиль". Засідання відбуваються 9 раз на рік.

Ставить перед собою завдання допомогти, по мірі можливості, людям у вирішенні проблем, підібрати відповіді на запитання, які виникають і виховувати патріотизм в підростаючого покоління на прикладі ліквідаторів-чорнобильців.

Любительське об'єднання має на меті виховувати патріотизм, любов до рідного краю у підростаючого покоління, спираючись на подвиг людей, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Сприяти в допомозі літературою і періодичними виданнями на вирішення різних питань, що турбують населення нашого району з тематики, наслідків і подолання проблем пов'заних з аварією на ЧАЕС.

План роботи на 2018 рік
любительського об’єднання «Пам'ять»
Назва заходу форма проведення Для якої категорії Термін виконання Виконавці
1 «Природа – це вічне життя, становлення і рух» Екологічні цікавинки Масовий користувач січень Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
2 Збережемо землю для життя Екологічна бесіда Масовий користувач лютий Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
3 Людина і природа:гармонія і конфлікт Екологічна година Масовий користувач березень Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
4 Чорнобиль… біль і пам'ять вічні. (До річниці ліквідації аварії на ЧАЕС) Зустріч з ліквідаторами аварії на ЧАЕС Масовий користувач квітень Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
5 Порожня зона…, край мовчання (Сучасний стан Чорнобильської зони) Екологічно-інформаційна година Масовий користувач травень Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
6 Чарівний світ природи-окраса і гордість нашого краю. Віртуальна подорож Масовий користувач вересень Максименко В.М., Лещенко Н.П.
7 «Обіймаємо землю красою й любов’ю» Година цікавих повідомлень Масовий користувач жовтень Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
8 «Світ не повторний та чудесний» Екологічна година Масовий користувач листопад Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
9 Долі обпалені Чорнобилем (До Дня ліквідатора) Година мужності Масовий користувач грудень Максименко В.М., «Союз Чорнобиль»
Кiлькiсть переглядiв: 416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.